Inès & Sylvain

… assister  à un moment important… une des premières tâches communes de nos jeunes mariés… ils vont découper cette belle pièce montée !  Ba neen Old School, de maître haalt hier even de truc met de duif te voorschijn.  Niet aansnijden maar wel de duifjes lossen.  Symbool voor liefde en trouw.  Proficiat!!  Het feestje: met een sausje uit ons zuidelijk landsdeel, danser danser!  Cliquez ici pour les photos.