algemene voorwaarden met het privacybeleid


Duidelijke afspraken bevorderen een goede samenwerking. Klik hieronder om de algemene voorwaarden met het privacybeleid te consulteren:

klik hier


Versie 22 oktober 2020: coronamaatregelen en algemene updates. Raadpleeg uw e-mail met de reservatie voor het geval een vorige versie van toepassing is. U geniet ook de voordelen van de nieuwe versie.